Van Spaendonck MKB Banenmonitor

4e kwartaal 2015

Een e-mail bij een nieuwe update van de MKB Banenmonitor?

Groei in het MKB weer op niveau van voor crisis.

De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in het MKB van de afgelopen 5 jaar (horizontale as: verloningsmaanden) wordt in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De ontwikkeling betreft de procentuele groei/krimp in FTE’s ten opzicht van dezelfde maand het jaar daarvoor (verticale as). Op deze manier wordt er gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en wordt de tendens zichtbaar.

De vanaf 2013 ingezette groei in het MKB zet door. Eind 2015 zien we een groei van het aantal fte van 3% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee zit de werkgelegenheid in het MKB voor het eerst sinds de crisis weer boven het niveau van 2011.

De groei die we vanaf 2014 zien in het MKB zet zich ook in het 4e kwartaal van 2015 door.

[mbm_chart1 url2]

Duidelijke verschillen in FTE-ontwikkeling per branche

Het notariaat, detailhandel en de huisartsenzorg zijn afgelopen jaar bovengemiddeld gegroeid.

De tweede grafiek laat zien dat er tussen de verschillende branches duidelijke verschillen bestaan. In december 2015 was de gemiddelde FTE-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 3,0%.

De glastuinbouw en het kappersbedrijf zijn afgelopen jaar gekrompen in FTE’s.

Vrijwel alle overige sectoren kennen, soms voor het eerst, een groei in het aantal fte. Zo hebben de horeca, de kinderopvang, en technische groothandel enige groei mogen  constateren.

Het notariaat, detailhandel en de huisartsenzorg zijn afgelopen jaar bovengemiddeld gegroeid.

[mbm_chart6 url2]

Regionale verschillen in het MKB

Afgelopen maand is het aantal FTE’s in het MKB met 3,0% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alle regio’s laten groei zien. De verschillen tussen regio’s zijn echter groot

In West-Nederland (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) is de groei 3,4% en daarmee bovengemiddeld. Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) groeit met 2,8% net iets langzamer dan het gemiddelde.

De groei is met name in Oost- en Noord-Nederland onder het gemiddelde. Oost-Nederland (Overijssel, Flevoland en Gelderland) groeit 2,7%, terwijl Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) met 2,3% het minst snel groeit van alle regio’s.

[mbm_chart2 url2]

Mobiliteit in de arbeidsmarkt

Met een groeiende economie, neemt ook de dynamiek op de arbeidsmarkt toe. Meer bedrijven nemen mensen aan, meer mensen durven weer van baan te wisselen. De 3,0% FTE-groei in het MKB in december 2015 is het resultaat van 21,5% instroom en 18,5% uitstroom van werknemers gemeten in FTE’s ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nieuwe toetreders en faillissementen zijn buiten beschouwing gelaten.

Van instroom is sprake als een werkgever een nieuw dienstverband is aangegaan met een werknemer. Ook is er sprake van instroom op het moment dat een werknemer meer is gaan werken. Van uitstroom is sprake als een medewerker niet meer in dienst is of als deze medewerker minder is gaan werken. Mensen die zijn gewisseld van werkgever worden dus zowel bij de in- als de uitstroom meegeteld.

De 3,0% FTE-groei in het MKB in december 2015 is het resultaat van 21,5% instroom en 18,5% uitstroom

[mbm_chart3 url2]

Netto-ontwikkeling in- en uitstroom naar leeftijd en geslacht

De instroom in het MKB komt grotendeels uit de leeftijdscategorie tot 26 jaar.

De netto-ontwikkeling (het verschil tussen de in- en uitstroom) in december 2015 (t.o.v. december 2014) wordt nader uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Op de horizontale as staat de leeftijd en op de verticale as staat per geslacht of er sprake was van een netto-groei of krimp.

De instroom in het MKB komt grotendeels uit de leeftijdscategorie tot 26 jaar. De uitstroom zie je met name in de leeftijdscategorie rond de 65 jaar. Opvallend is de netto-uitstroom tussen 30 en 35 jaar van voornamelijk vrouwen.

[mbm_chart7 url2]

Flexibiliteit arbeidscontracten

In het 4e kwartaal van 2015 is het aandeel contracten voor bepaalde tijd verder gestegen naar ruim 1/3.

Het aandeel contracten voor bepaalde is afgelopen 5 jaar langzaam gestegen van 20% naar ruim 30% in het Nederlandse MKB, zoals te zien is in onderstaande figuur. Dit wordt veroorzaakt door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij meer behoefte is aan tijdelijke contracten.

Elk jaar is er een duidelijk seizoenspatroon zichtbaar. Na de jaarwisseling stijgt het percentage contracten voor bepaalde tijd en bereikt het hoogtepunt in de zomermaanden. In het najaar zakt het percentage terug. Mogelijke oorzaken voor dit verschijnsel zijn tijdelijke wijzigingen aan de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt, zoals vakantiekrachten en arbeidsintensieve periodes.

In het 4e kwartaal van 2015 is het aandeel contracten voor bepaalde tijd verder gestegen naar ruim 1/3. Opmerkelijk is ook dat de jaarovergang 2014-2015 een ander patroon vertoont t.o.v. eerdere jaren.

[mbm_chart4 url2]

Beroepsbevolking werkzaam in het MKB

Op hoofdlijnen komen leeftijd en geslacht van de werknemers in het MKB overeen met de werkzame beroepsbevolking in Nederland. In de volgende figuur vindt u een grafische weergave van de leeftijd en geslacht verdeling van de werknemers uit de salarisdata. De werkgevers komen uit alle Nederlandse provincies, waarbij het aantal werknemers in verhouding is met de werkzame bevolking zoals deze door het CBS wordt gerapporteerd.

[mbm_chart5 url2]

Methodologie

Wilt u precies weten hoe de Van Spaendonck MKB Banenmonitor is samengesteld?

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Updates ontvangen