Groei werkgelegenheid in het MKB houdt aan met 3,1%; Verschil tussen sectoren steeds groter

 In Nieuws

Tilburg, 20 februari 2020 – De werkgelegenheid in het MKB is in 2019 met 3,1% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei ligt gemiddeld al enkele jaren boven de 3% en daarmee boven het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal, dat door het CBS op 1,5% is becijferd. De kinderopvang is wederom de sterkste stijger met bijna 12%. Een toenemende krimp valt te constateren bij het levensmiddelenbedrijf en met name in retail fashion & sport. Dit blijkt uit een analyse van de Van Spaendonck MKB Banenmonitor met een representativiteit van circa 25% in het MKB.

Flexibiliteit: Aandeel bepaalde tijd contracten nu naar 30% gestegen
Het aandeel contracten voor bepaalde tijd is afgelopen 8 jaar langzaam gestegen van 20% naar ruim 30% in het Nederlandse MKB. Dit wordt veroorzaakt door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij meer behoefte is aan tijdelijke contracten. Vanaf 2016 is een duidelijke stijging waarneembaar. Bij de herstellende economie is het eerst voor bepaalde tijd aannemen van nieuwe mensen een logische stap. Dat het aandeel bepaalde tijd contracten toch door blijft stijgen lijkt het gevolg te zijn van een groeiende behoefte aan flexibiliteit en mogelijk ook de Wet Werk en Zekerheid. In het 4e kwartaal van 2019 is het aandeel contracten voor bepaalde tijd verder gestegen naar ruim 30%.

Winnaars en verliezers
Per sector is de kinderopvang wederom de grootste stijger met 11,7%. In de crisisjaren van grote bezuinigingen heeft deze sector flink moeten inleveren; langzamerhand zit de sector weer op het werkgelegenheidsniveau van voor de crisis. Ook dierenartspraktijken (9,9%) en de gehandicaptenzorg (6,35%) zijn flink gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In de sectoren kappersbedrijf (-2%), levensmiddelenbedrijf (-3,1%) en met name retail fashion en sport (-3,7%) is een teruggang in werkgelegenheid geconstateerd. Vorige week nog constateerde het CBS een omzetstijging in de detailhandel, deze wordt echter voornamelijk behaald bij online detailhandel en de retail in de woninginrichting, vloeren, keukens en doe het zelf zaken. De fashion en sport weet minder van dat herstel te profiteren en dat vertaalt zich in minder werkgelegenheid.

Leave a Comment

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Updates ontvangen