Sterke daling werkgelegenheid in sectoren horeca en fashion & sport; werkgelegenheidsgroei in het MKB toch nog met 2,5%

 In Nieuws

Ondanks de coronacrisis is de werkgelegenheid in het MKB in april 2020 toch nog met 2,5% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. De groei lag afgelopen jaren gemiddeld boven de 3%. Bedrijven ervaren de financiële impact van de coronacrisis, met als gevolg dat stijging van werkgelegenheidsgroei is afgenomen. Het effect van de crisis zal het volgende kwartaal ongetwijfeld duidelijker zichtbaar zijn. In meerdere sectoren is een teruggang in werkgelegenheid geconstateerd, met name bij de sectoren fashion & sport en de horeca. Desondanks zijn er nog sectoren met een werkgelegenheidsgroei. Dit blijkt uit een analyse van de Van Spaendonck MKB Banenmonitor met een representativiteit van circa 25% in het MKB.

Stijging bij zorgsector, daling bij retail, industrie en horeca
Het verschil in groei of daling in werkgelegenheid wordt per sector steeds groter. De dierenartspraktijken zijn de grootste stijgers met 10,7%. Ook de sectoren gehandicaptenzorg (9,3%) en de kinderopvang (8,3%) zijn aanzienlijk gestegen in werkgelegenheid. Als gevolg van de coronacrisis is het geen verrassing dat bepaalde sectoren in zwaar weer verkeren, zoals de retail, horeca en de textielindustrie. Ten opzichte van april 2019 is in april 2020 een teruggang in werkgelegenheid geconstateerd bij de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie (-3%), fashion & sport (-6,1%) en met name bij de horeca (-8.8%). Dit is het gevolg van onder meer de (tijdelijke) sluiting van horeca, winkelketens en het afgelasten van evenementen.

Aandeel bepaalde tijd contracten 30%
Het aandeel contracten voor bepaalde tijd is afgelopen 8 jaar langzaam gestegen van 20% naar ruim 30% in het Nederlandse MKB. Het stijgend aantal bepaalde tijd contracten lijkt het gevolg te zijn van een groeiende behoefte aan flexibiliteit en mogelijk ook de Wet arbeidsmarkt in balans. Met het tweede steunpakket van de overheid, waarbij in de tijd van corona het verbod op het ontslaan van werknemers voor ondernemingen die steun ontvangen zal komen te vervallen, valt te verwachten dat de groei in het aandeel bepaalde tijd contracten het komende kwartaal zal afvlakken of juist zal afnemen.

Leave a Comment

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Updates ontvangen