Met 3,5% werkgelegenheidsgroei profiteert MKB nadrukkelijk van economische groei: kinderopvang grootste stijger in MKB, in detailhandel vlakt groei af

 In Nieuws

Tilburg, 18 mei 2017 – Het MKB blijft banenmotor in Nederland. Analoog aan de economische groeicijfers is de werkgelegenheid in het MKB ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar met gemiddeld 3,5% gegroeid. Vrijwel alle sectoren laten hierin een positieve ontwikkeling zien. Kinderopvang is met 10,9% wederom de grootste stijger. De werkgelegenheid in detailhandel blijkt nog grillig. Vorig kwartaal was nog een groei van 7% te zien ten opzichte van een jaar eerder; terwijl over het eerste kwartaal van 2017 in vergelijking met een jaar eerder een kleine teruggang van 3,1% is te constateren

Het CBS rapporteerde een economische groei van 3,7%. “Het is goed te constateren dat deze economische groei zich wederom vertaalt in een groei in het aantal banen in het MKB. De export maar ook de binnenlandse consumptie doen de vraag naar arbeidskrachten toenemen“, aldus Giel Schikhof, manager Arbeidsverhoudingen bij Van Spaendonck. “Tegelijkertijd merken we bij diverse bedrijfstakken nu al de eerste tekorten en is het zaak dat er voor specifieke beroepen extra scholingsafspraken gemaakt worden, zodat het MKB niet geremd wordt in haar groei.” De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert 3,5% groei in het aantal banen in het Nederlandse MKB voor het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Dit blijkt uit analyse van salarisdata van 800.000 Nederlanders werkzaam bij MKB- werkgevers tot 250 werknemers.

Leave a Comment

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Updates ontvangen