Wet op Werk en Zekerheid in MKB geen succes

 In Nieuws

Tilburg, 21 april 2016 – De Wet op Werk en Zekerheid heeft in het MKB geen vruchten afgeworpen. Dat blijkt uit een duidelijk waarneembare trendbreuk van 5% in het aandeel bepaalde tijd contracten uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor ten opzichte van vorig jaar. Dus geven werkgevers minder vaak een vast contract? Het antwoord daarop is ja. De jaarlijkse toename van onbepaalde tijd contracten in januari komt in 2016 in sterk verminderde mate terug.

De werkgelegenheid in het MKB stijgt. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert 3,1% banengroei in het Nederlandse MKB voor het eerste kwartaal van 2016 t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2015. Hiermee zet de opwaartse trendlijn zich verder voort. Naast deze banengroei wijzigt het type arbeidscontracten in het MKB sterk. Het procentuele aandeel contracten voor bepaalde tijd is afgelopen jaar harder gestegen dan op basis van de historische gegevens verwacht zou mogen worden; de tijdelijke contracten namen met 5% toe van 27% in februari 2015 naar 32% in februari 2016. Er is hiermee sprake van een duidelijke trendbreuk. Dit blijkt uit analyse van salarisdata van 725.000 Nederlanders werkzaam bij MKB-werkgevers tot 250 werknemers.

Dus geven werkgevers minder vaak een vast contract? Om deze vraag goed te beantwoorden keek de Van Spaendonck MKB Banenmonitor 5 jaar terug. Het aandeel bepaalde tijd contracten in 2010 tot 2015 vertoont naast een gestage stijging een duidelijk seizoenspatroon, waarbij het aandeel bepaalde tijd contracten in alle jaren in juli gemiddeld 3% hoger lag dan in de eerstvolgende januari maand. Belangrijke oorzaken hiervan zijn seizoenswerk en het omzetten naar onbepaalde tijd contracten aan het begin van het nieuwe jaar. Opvallend is dat dit verschil in 2016 niet 3% maar 0,5%-punt is (31,8% bepaalde tijd contracten in juli 2015 vs. 31,3% in januari 2016). Hieruit kunnen we concluderen dat werkgevers veel minder onbepaalde tijd contracten hebben aangeboden aan het begin van het nieuwe jaar dan in voorgaande jaren het geval was.

“Deze uitkomsten bevestigen de aanwezige twijfels over het succes van de Wet op Werk en Zekerheid. In het bijzonder in het MKB, de banenmotor van de Nederlandse economie, kunnen op basis van deze cijfers grote vraagtekens worden geplaatst bij de daadwerkelijke zekerheid die werknemers hiermee behalen. Zowel in werkgevers- als werknemersbelang is er alle reden voor Minister Asscher haast te maken met aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid” aldus Giel Schikhof, manager arbeidsverhoudingen bij Van Spaendonck.

Leave a Comment

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Updates ontvangen