Top 20 risico branches voor verhoging minimumjeugdloon

 In Nieuws

Komen de kosten voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor rekening van de MKB ondernemer? Berekeningen waar ook compenserende maatregelen in mee worden genomen begin december zullen dit moeten uitwijzen. Op basis aandeel medewerkers onder 23 jaar inventariseerde de Van Spaendonck MKB Banenmonitor de top 20 branches die het meeste risico lopen bij deze wetswijziging. Supermarkten, horeca, open teelt, bakker en glastuinbouw ondernemers lopen het meeste potentiële risico van stijgende jeugdloonkosten.

In zijn begroting voor 2017 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon aangekondigd. Uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor blijkt dat supermarkten en horeca-ondernemingen het meest geconfronteerd worden met de effecten van deze voorstellen. Maar liefst 32,3% resp. 18,2% van de loonsom van supermarkten en horeca-ondernemingen wordt betaald aan werknemers jonger dan 23 jaar.

Leave a Comment

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Updates ontvangen