Eén op de drie arbeidscontracten in het MKB is tijdelijk

 In Nieuws

Tilburg, 18 november 2015 – Het percentage contracten voor bepaalde tijd in het MKB is het afgelopen kwartaal de grens van 33,3% gepasseerd. Dit blijkt uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor over het derde kwartaal van 2015, waarbij de salaris-data van 725.000 werknemers in het Nederlandse MKB zijn geanalyseerd.

 

Het procentuele aandeel contracten voor bepaalde tijd is afgelopen jaar harder gestegen dan op basis van de historische gegevens verwacht zou mogen worden; de tijdelijke contracten namen toe van 29% naar 34% in de afgelopen 12 maanden. Er is hiermee sprake van een duidelijke trendbreuk.

 

De Van Spaendonck MKB Banenmonitor geeft een trend weer vanaf 2010, waarbij vanaf het derde kwartaal 2014 een trendbreuk is waar te nemen. In de periode van 2010 tot 2013 nam elk jaar het percentage bepaalde tijd contracten langzaam toe. Er was sprake van een seizoenspatroon, waarbij in de zomer het aandeel bepaalde tijd contracten tijdelijk toeneemt, veroorzaakt door vakantiekrachten en seizoenarbeiders. Tot dat jaar nam in de herfstperiode het aantal tijdelijke arbeidscontracten dan weer iets af. In de herfst van 2014 was die afname niet te constateren, zoals in eerdere jaren als normaal werd gezien.

 

In alle branches is het percentage contracten voor bepaalde tijd de afgelopen 5 jaar langzaam is gestegen. Er zijn verschillen te constateren tussen branches. Typische branches waarin het percentage contracten voor bepaalde tijd altijd al hoog is zijn de open teelten (bijna 70% in de zomer van 2015), de horeca (45%) en het levensmiddelenbedrijf (ruim 40%). Met name in de open teelten is een seizoenspatroon zichtbaar, waarbij het percentage contracten voor bepaalde tijd in de zomermaanden verdubbelt. Branches waarin het aandeel contracten voor bepaalde tijd bijna de helft van het landelijk gemiddelde is zijn de metalelektro (15%), het technisch installatiebedrijf en de bouw (beide 16%).

 

Dit trekt de tendens door die wordt geschetst door TNO en CBS in hun recente publicatie “Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt; de focus op flexibilisering”. Deze publicatie is gebaseerd op gegevens tot en met 2014. Deze geschetste bevindingen van de Van Spaendonck MKB Banenmonitor zijn complementair aan dit rapport; er gebruik is gemaakt van meer recente informatie, namelijk salarisdata tot en met augustus 2015. Daarnaast bevat de Van Spaendonck MKB banenmonitor een steekproef van 725.000 werknemers en 90.000 werkgevers in het Nederlandse MKB.

Leave a Comment

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Updates ontvangen